Iskolánk története

Pusztamagyaródon 1734-tól folyt kántortanítói tevékenység. Ez írás-olvasás oktatására korlátozódott.

1892-ben a düledező régi faépület helyett katolikus iskolaházat építettek tanítólakással, amit 1908-ban megtoldottak még egy tanteremmel. 1912-ben egy új tanteremmel három tantermessé bővült az iskola. Ekkor az ide járó 85 diákot 3 tanító nevelte.

1940-ben hétosztályos, 1941-től pedig nálunk is nyolcosztályos általános iskolai képzés folyt.

1948-ban államosították az iskolát. Szakköröket indítottak el, melyek közül a legnépszerűbb a repülőmodellező volt. 1954-ben Nagy István kastélyának kisajátításával hét tantermet és óvodát alakítottak ki. Egyre gyakoribbá vált az országjárás, a nyári táborozás.

1968-ban három falu (Pusztamagyaród, Bucsuta, Szentliszló) 180 tanulójának körzeti iskolája lett a pusztamagyaródi. 1979-ben a kultúrház toldásával készült el az alsó tagozatot befogadó épületrész. Sportpálya, napközi és étkezés bővítette a lehetőségek palettáját.

1986-ban vásárolták meg az első számítógépet, azóta megújuló, gyarapodó géppark áll rendelkezésünkre.

2000 óta Kenyeres Elemér nevét viseli iskolánk. 2001-től új épületben tanulhatunk, amelyben már szaktantermek és könyvtár is található. Felújított aszfaltos, kivilágítható kosár- és kézilabdapálya, valamint futópálya áll rendelkezésre a sportoláshoz.

A kialakult hagyományoknak megfelelően kulturális rendezvények, túrák, országjáró kirándulások teszik változatossá életünket.

2008. szeptember 1-jétől iskolánk fenntartója a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás lett. Intézményünk neve megváltozott: Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród.

2013-ban újabb változás történt. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Letenyei Tankerülete lett. Iskolánk jelenlegi neve: Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola.

2016-tól a Nagykanizsai Tankerületi Központhoz tartózik az iskolánk.