Hírek, események

Tájékoztató a tanköteles tanulók 2018. évi első osztályba való beíratásáról

Intézmény neve: Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola

Címe: 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.

OM azonosító: 037483 001

Felvételi körzetéhez tartozó települések: Bucsuta, Szentliszló, Pusztamagyaród

Beíratás időpontja: 2018. április 12., 13. 8-19. óra között


Egyéb tájékoztató:

Az etika/hit-és erkölcstan tantárgy oktatását felvállaló egyház:

- az egyház megnevezése: Római Katolikus Egyház

- Székhelye: Letenyei Esperesi Kerület, Söjtör (Szent Jakab apostol) plébánia

- Címe: 8897 Söjtör, Petőfi Sándor u. 1.

- Képviselő neve és címe: Sághegyi Gellért - 8897 Söjtör, Petőfi Sándor u. 1.


A beíratás egyéb tudnivalóiról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Pusztamagyaród, 2018. március 28.

Kozma Andrea - intézményvezető

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenye Járási Hivatalának tájékoztatója a szülők számára elolvasható ide kattintva

Készülődés a húsvéti ünnepekre

A tavaszi szünetet megelőző napokon tanulóink különböző foglalkozásokon készülődhettek az ünnepekre. Festhettek hagyományos és új módszerekkel tojásokat. Készíthettek húsvéti képeslapokat. Részt vehettek imaösvényen is.


Megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról

Iskolánkban március 14-én emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Nem a hagyományos ünnepség keretén belül történt a megemlékezés. Tanulóink vegyes csapatokban haladtak végig öt állomáson. Ott tanáraik segítségével elevenítették fel az 1848. március 15-én történt eseményeket. Az állomásokon az információk meghallgatása után feladatokat oldottak meg.