Bucsuta

Bucsuta Nagykanizsától északnyugatra 23 kilométerre található. Göcsejhez tartozó falu, mely festői környezetben helyezkedik el.

Az első írásos említést 1829-re teszik Bachita névvel. A név eredetére vonatkozó egyik nézet szerint a szláv Bratislav személynév származékaként tünteti fel. Későbbiekben a névnek több formája alakult ki, ami bizonyítja, hogy folyamatosan lakott hely volt.

1576-ban a török felégette. A lakosság az erdőbe vagy más településre menekült. Az elpusztásodott helyet a terület új urai megpróbálták benépesíteni. Az Eszterházyak levéltárában található egy telepítő levél 1694-ból.

1777-ben csak haranglába volt a településnek, 383 római katolikus és két lutheránus élt itt. Az oktatást a bánokszentgyörgyi tanító látta el.

1802-ben már 483 lakosa volt a falunak. Az emberek főleg búzát, rozsot, árpát, zabot termeltek. Jelentős volt a szőlőművelés. A birtok továbbra is az Eszterházy-családé volt.

Bucsuta elemi iskolája 1868-ban létesült. 1888-ban villámcsapás következtében nagy tűzvész keletkezett, ekkor csaknem az egész falu leégett.

A XX. század első felében, a zalai olajmezők feltárása sokat lendített a lakosság anyagi helyzetén. Mód nyílt arra is, hogy a terményeiket Bázakerettyén értékesítsék. 1925-ben elemi iskolája egy tanítót foglakoztatott.

1949-ben 664-en éltek Bucsután. Az iskolák államosításakor osztatlan elemi iskolája volt. Később részben osztott lett. Egy tantermében két tanító oktatott. 1953-ban építettek új iskolát. Ekkor létesült művelődési otthonuk is, beépített színpaddal. A gyereklétszám miatt 1965-ben megszűnt a felső tagozat, de az alsósok a hetvenes évek végéig Bucsután tanultak.

Az infrastrukturális hálózatból egyedül a szennyvízcsatorna kiépítése nem valósult meg egyenlőre. Bucsutának kövezett útja 1958-tól van. 1960-ra az utak és az utcák kiépítettsége 60%-os volt. A belterületi önkormányzati kezelésű utakat 1992-ben sikerült aszfaltburkolattal ellátni. 1961 óta van autóbusz közlekedése a településnek. 1959-ben vezették be a villanyt, 1982-ben közvilágítási rekonstrukció valósult meg korszerű nátrium lámpás világítással.